7 výhod pro naše zákazníky

  • 1. Erudovaní poradci s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti řízení, kteří vlastní certifikáty IRCA
  • 2. Účinné metody poradenství
  • 3. Maximální zkrácení doby nutné pro přípravu systémů řízení dle potřeb klientů
  • 4. Provádění předauditů před auditem certifikační organizace
  • 5. Spolupráce s mezinárodně uznávanými certifikačními společnostmi, pomoc při zajišťování certifikačních auditů
  • 6. Semináře a školení pořádané přímo v sídle zákazníka
  • 7. Provádění interních auditů